Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Evoluce, jak nás učili

28.4.2013 14 komentářů

Na téma evoluce bylo určitě napsáno mnoho a já nebudu psát další zbytečná slova. Je zajímavé, že když člověk uvěří, tak se mu zdá právě toto vysvětlení života na Zemi jako jedno z nejabsurdnějších zažitých klišé.

Aktualizováno

Ve snaze o co nejstručnější příspěvek se možná vytratily zásadní pohledy, které mě vedly k jeho sepsání. Proto dodatečně uvádím na pravou míru:

 1. nezavrhuji možnost vývoje v rámci druhu, tzn., že člověk před dávnými dobami mohl vypadat jinak než současný člověk. Že krokodýl před dávnými dobami mohl vypadat jinak než současný krokodýl apod.
 2. zavrhuji myšlenku, kterou nám podsouvali ve školách – totiž, že člověk se vyvinul z opice (tvrzení vycházelo zřejmě z podobnosti stavby těla). Pokud bychom přistoupili na tento model (kterému se tuším říká přestupitelnost druhů), tak jsem záměrně zvolil níže absurdní představu, že např. opice mohla vzniknout z kočky (protože je jí jakýmsi způsobem podobná) a podobně pták z motýla (mají oba křídla, ale jinak je to hloupost) – je jasné, že tato představa nám silně nesedí, ale u té opice nám to tak nějak moc nevadí :-)
  Evoluce - člověk
 3. pokud přijmeme fakt, že z člověka se rodí jen člověk, z krávy jen kráva a z motýla se stane zase jenom motýl, pak se nemůžeme nikdy dostat do jednoho bodu, jako to ukazuje následující schéma, protože nejsme tímto principem schopni dostat člověka do jednoho bodu třeba s motýlem. Pro mě je to jako v matematice tvrdit, že 2 rovnoběžky se někde tam v dálce protnou
  Evoluce - strom vývoje
 4. narážím tedy na to, že nyní se mi zdá přímočařejší a rozumnější schéma, které tvrdí, že to vzniklo rozdělené už na počátku. Nebudu zastírat, že tento pohled obhajuje Bible – ale i tak tam není proces stvoření popsán do té míry detailu, že bychom z toho mohli učinit závěr, jak to doopravdy bylo. Jen se tam píše, že to nevzniklo samo a náhodou, ale že to stvořil Bůh – ať už je naše představa Boha jakákoliv.

 

Hlavní nedostatky, které vidím na evoluční teorii:

 1. je to teorie, tedy není to ani důkaz, ani obecná pravda (i když se tak rádoby prezentuje). Je to jedno z možných vysvětlení, jak si lidé představují, že mohl vzniknout život v nás a okolo nás.
 2. pokud by platila evoluční teorie, jak to, že nemáme kolem sebe „motýlo-ptáky“, „kočko-opice“, „pso-koně“ a další hříčky přírody, které by postupným vývojem musely vznikat? Nebo už vše vzniklo a vývoj se zastavil?
 3. když bych dovedl předchozí bod do absurdity, tak by se na Zemi museli hromadit lidé, kteří by vznikali přeměnou nižších vývojových forem a naopak by muselo ubývat těch nižších forem, které se přetvářejí na vyšší. Konečným výsledkem tohoto vývoje je tedy Země plná lidí, bez jakéhokoliv jiného druhu okolo.
 4. pokud se vývoj zastavil, proč by se zastavil u člověka? Nebo nás čekají další druhy? Nadčlověk, postčlověk, lidé se třema rukama a pěti nohama? Myslím si, že ne a že člověk je konečným a nejdokonalejším článkem všeho stvoření.
 5. pokud bychom brali člověka jen jako jakési pokračování zvířecího druhu, kde bereme odpovědi na to, že člověk má pocity, umí nenávidět, milovat, vraždit pro majetek a - mimo jiné, věřit v Boha?
 6. do uvedených schémat jsem záměrně nepletl vegetaci, protože další kombinace a teorie si nedovedu představit. Pokud platí teorie, že vše vzniklo z jednoho velkého třesku postupným vývojem, jak to, že zde máme tolik druhů rostlin a stromů? Proč se vše nevyvíjelo stejně a nejsme obklopeni „jednotnou“ trávou a „jednotnými“ stromy? Jak to, že na nich roste ovoce, které člověk může jíst? Věděly snad stromy, že je vedle nich člověk, který je bude obírat a mít z nich užitek? Proč jsou na Zemi třeba pro člověka léčivé bylinky? (viz Máte rádi bylinky?).

Je s podivem, že člověk, který si říká rozumný, tomu věří. Jako bychom měli na očích nějaký závoj, který nám zakrývá pravdu. Pak si stojíme na absurdních prohlášeních, že z kočky se za miliardu let stane člověk :-) (to jsem si nevymyslel, to je situace z reálného života).

Co říká o stvoření Bůh?

V Bibli najdeme slova o stvoření hned na začátku, v první knize nazvané Genesis. Je tam popsáno stvoření rostlin, zvířat a člověka.

Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak. Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den třetí.


Gn 1,11-13

I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“ I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. A Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“ Byl večer a bylo jitro, den pátý. I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.

Gn 1,20-25

I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

Gn 1,26-31

Myslím, že si z těchto částí Bible můžeme vzít jeden zásadní princip, ve kterém se s evoluční teorií rozchází - totiž to, že rostliny, zvířata a člověk byli stvořeni jako oddělené formy života a tedy těžko můžeme hledat nějaký jejich společný bod, ze kterého vznikli.

V sekci video jsem přidal dvě videa na toto téma.

 

Komentáře (14)

4.5.2013 00:58   (nejnovější)
#14  TR
#11 Medea:
"Motýľ, krava aj človek sú zhluky buniek."

Jasně, to chápu, ale proč se shluk buněk "rozhodl" např. vytvarovat něco takového jako lidské ucho nebo motýlí křídlo? Buňky samy o sobě přece nemají důvod tvořit logické celky, nebo ano? Co je k tomu vede?

"Pred miliardami rokov žil na Zemi jednobunkový organizmus, prapredok všetkých dnešných buniek." - to je (alespoň zatím) nedokázané tvrzení.
4.5.2013 00:17
#13  TR
#5 Petr Tomek:
"V principu se člověk nevyvinul z opice, protože opicí stále je. Hominidi jsou čeledí primátů, my jsme hominidé. Patříme s gorilami, šimpanzi a orangutany do stejné čeledi."

To právě není pravda - člověk je něčím, co se od všech ostatních zvířat významně odlišuje (nemyslím fyzické znaky nebo zatřídění do čeledi). Znáte nějaké zvíře, které umí třeba závidět, zlobit se, odpouštět, vyjádřit svoje myšlenky... Člověk se vyvinul (chcete-li) v něco unikátního, co nemá v námi poznatelném světě srovnání - dopřejte mu alespoň toto malé prvenství.

Pokud by byl člověk pouhé zvíře, jak tvrdíte, chodil byste se na něj dívat do ZOO - tak jako se chodíme dívat na zvířata. Pokud chci vidět rostliny, jdu zase do botanické zahrady a pokud chci vidět lidi, tak jdu do práce a nebo do kina :-). To rozdělení tu není proto, že si to vymyslel a rozškatulkoval člověk - to rozdělení tu prostě JE.
3.5.2013 16:03
#12  Medea
Poznámka:

Už som na OSACR spomínala chimérizmus - splynutie dvoch alebo viacerých raných embryí. V skorej fáze embryogenézy, keď je embryo tvorené len desiatkami až stovkami buniek, nemá embryo ešte jasnú identitu a môže splynúť s iným raným embryom a vytvoriť tak chimerického jedinca. Táto situácia nastáva u ľudí len zriedka, ale môže mať zaujímavé dôsledky. Splynutím rôznych embryí môžu nastať bizarné fenotypové kombinácie, môže sa napr. stať, že jedinec má vo svojom tele zmes ženských a mužských buniek (dôsledok splynutia mužského a ženského embrya).

Chimérizmus: http://www.osel.cz/index.php?clanek=144
3.5.2013 01:28
#11  Medea
Tomáš Režňák napísal: “pokud přijmeme fakt, že z člověka se rodí jen člověk, z krávy jen kráva a z motýla se stane zase jenom motýl, pak se nemůžeme nikdy dostat do jednoho bodu, jako to ukazuje následující schéma, protože nejsme tímto principem schopni dostat člověka do jednoho bodu třeba s motýlem. Pro mě je to jako v matematice tvrdit, že 2 rovnoběžky se někde tam v dálce protnou”

Motýľ, krava aj človek sú zhluky buniek. Bunka je základnou jednotkou pozemského života. Každé ľudské telo začínalo v tele matky ako jedna bunka – zygota (oplodnené vajíčko). Zem je teda planéta buniek. Keď zostúpite na bunkovú úroveň, tak na predstave spoločného predka všetkých dnešných organizmov nie je nič šokujúce. Pred miliardami rokov žil na Zemi jednobunkový organizmus, prapredok všetkých dnešných buniek. Každá dnešná (známa) bunka je praprapra...potomkom tejto dávnej bunky, teda bunky vo Vašom mozgu, bunky v listoch duba, jednotlivé bunky améb v kaluži vody, bunky baktérií v ľudskom čreve, … to všetko sú praprapra...dcéry jednej dávnej bunky. Nespočetné generácie meniacich sa buniek plynúce od praveku až po súčasnosť.
2.5.2013 10:23
#10  TR
Medeo, abych řekl pravdu, tak já teď v tuto chvíli nevím, jak bych odpověděl. Zkusil jsem Vaši otázku přeformulovat a podat jiným, kteří znají Boha déle než já. Sám nemám v některých věcech jasno a nechci si vymýšlet svoje pravdy a teorie.

Je to někdy i osvobozující, říct prostě "nevím" - Bůh mi ukázal, že nemusím vědět vše, abych mohl existovat. Je to postoj odlišný od toho, co vidím v jiných diskusích - tam si každý hraje na vševědoucího a na vše zná tu správnou a přesnou odpověď.

Docela dobře jsem se smířil s tím, že dokonce nebudu vědět většinu z toho, co je nám dosud poznatelné. Bible obsahuje na toto téma jeden zajímavý verš - "Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba.".
1.5.2013 11:27
#9  Medea
Tomáš, ak ľudstvo povstalo z jediného ľudského páru, tak na počiatku sa museli naši prapredkovia dopúšťať incestu. V konečnom dôsledku Boh tieto počiatočné incesty schválil a dokonca požehnal:
"Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril. Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi!" (Genesis 1, 27-28)

Ak bol na počiatku incest legitímny, prečo sa neskôr stáva hriechom?

Nemohol sa Boh tomuto morálnemu relativizmu vyhnúť napr. súčasným stvorením väčšieho počtu ľudí? :)
1.5.2013 10:53
#8  Medea
Tomáš, ak sú podľa Vás Adam a Eva dvaja reálny ľudia, prarodičia celého ľudstva a evolúcia neexistuje, tak odkiaľ sa vzali všetky tie ľudské rasy?

Akej rasy boli Adam a Eva?
1.5.2013 08:48
#7  TR
To co popisujete je pořád člověk. Ať je bílý, žlutý, černý. Psů máme taky mnoho plemen - pudla, kólii, bernardýna. Ale pořád je to pes.
Z Bible se nedovíme, jestli Adam a Eva byli bílí - a myslím, že je to záměr, abychom se my, "chytří" lidé nemohli odvolávat na to, že člověk musí být bílý (potom chudáci černoši, už tak si od bílých zažili dost).
To co si z toho můžeme vzít je ten princip, že člověk byl stvořen jako cosi mimořádného, odděleného od zvířat. A to, že Bůh říká, že na počátku stvořil pouze 2 lidi znamená, že vše muselo k těm 7 miliardám na Zemi dospět vývojem. V tom se asi shodneme.
30.4.2013 20:16
#6  Medea
"pokud přijmeme fakt, že z člověka se rodí jen člověk, z krávy jen kráva a z motýla se stane zase jenom motýl, pak ..."

A pokiaľ prijmeme za fakt, že z černochov sa rodí černoch, z mongoloidov príslušník mongoloidnej rasy a z belochov beloch, tak potom akej rasy boli Adam a Eva? :D
29.4.2013 12:58
#5  Petr Tomek
V principu se člověk nevyvinul z opice, protože opicí stále je. Hominidi jsou čeledí primátů, my jsme hominidé. Patříme s gorilami, šimpanzi a orangutany do stejné čeledi.
Co se týká ostatního, tak bych parafrázoval výrok jednoho mého kamaráda: Za blbost se platí - kup si knížku.
Tohle je stejné jako kdybych měl dokazovat že existuje matematika někomu, kdo se pohybuje v pojmech NIC a MOC.
http://www.kosmas.cz/knihy/161067/nejvetsi-show-pod-sluncem/
http://www.kosmas.cz/knihy/104523/historie-obratlovcu/
http://www.academia.cz/pribeh-predka.html
29.4.2013 10:27
#4  TR
Já nevím jak Vás, ale mě na škole učili, že jsme vznikli z opice (to si nedělám legraci, to je pravda). Je to už nějaký ten pátek a možná poznání došlo dál - nechám se rád poučit. Pokud jsme vznikli z opice, pak ta opice musela obdodným principem vzniknout zase z něčeho jiného - nedovedu si moc představit z čeho, proto jsem vzal kočku jako výplod svojí fantazie. Možná přijdete na lepší varianty.

Pokud tvrdíte, že druhy jsou nepřestupitelné (souhlas), tak na počátku vývoje byl člověk, byl krokodýl, byla ryba, byla opice. A vše se z tohoto počátku vyvíjelo dál. Pak ale nedojdete k poznání, jak se ten člověk, krokodýl, ryba na Zemi ocitli.

Plácání to možná trochu je :-). Ale nemáte na své zahradě ovocné stromy, ze kterých jíte ovoce? Pokud ano, tak proč? - a) náhodou, b) záměrem. Zase píšete, že stromy se vyvinuly. Tedy jabloň nebyla na počátku jabloň? Je to lety vyvinutá tráva??
29.4.2013 08:17
#3  Petr Tomek
Ten článek vypovídá hlavně o překvapivé až extrémní neznalosti. Žádný motýlopták ani ryboopice prostě existovat nebudou, protože se druhy vyvíjejí kontinuálně a mezi jednotlivými větvemi nelze přeskakovat. Část zvířat také prostě vyhynula, dokonce naprostá většina druhů opravdu vyhynula. Některé stopy evolučního vývoje stále máme i my - náznaky dvou prstů které se nevyvíjejí (pod palcem a za malíčkem). Naši předkové stegocephali měli totiž opravdu až 7 prstů na končetině - byli polydaktičtí. Naše epifýza je stále citlivá na světlo, protože jde o pozůstatek parietárního (třetího) oka.
Pokud chcete něco jasnějšího, tak tady:
http://pan-aves.blogspot.cz/2011/04/hoacin-neni-jediny-zijici-ptak-s-drapy.html
To s těmi ovocnými stromy už je ale plácání na N tou, mohu jen doporučit doplnit si vzdělání (základní). Ne všechny stromy se vyvinuly na území ČR a jejich rozšíření je dnes dáno výsadbou, dříve více ekologickými nikami. U dřevin je to hodně dáno nadmořskou výškou.
29.4.2013 00:29
#2  TR
2 snažil jsem si představit, z čeho se mohly vyvinout opice (řekněme tvarově podobný živočich) :-)
3 pokud člověk nestojí výše než jiní živočichové a nevyvinul se z nižších druhů, pak všichni živočichové existují od počátku paralelně. Tedy museli už vzniknout každý druh zvlášť.
4 což nevyvrací, že z lidí se rodili, rodí a budou rodit zase lidé, stejně jako z delfínů se budou rodit zase jenom delfíni
5 asi ano, ale člověk má stále něco, co ho odlišuje od zvířat. Řekněme ducha. A pokud to nezískal vývojem, pak mu to muselo být nějak dáno.
6 když vezmu území ČR - jsou na něm tak různé podmínky, aby jeden strom byl jehličnatý a druhý plodil hrušky? Nebo prase domácí žilo v tak různých podmínkách jako kráva ze sousedního stavení? Nějak to nesedí...
28.4.2013 23:37   (nejstarší)
#1  slavek
1 je to teorie ověřená v mnoha vědeckých oborech
2 proč bychom měli vidět kočkoopice? Vývoj se nezastavil.
3 člověk je jen jeden z mnoha tvorů, je jen plodem ba jedné z mnoha větví stromu. Nestojí výše nežjiní živočichové. Delfín je třeba mnohem lépe přizpůsoben životu v moři a není jedinými důvod, proč by de měl vyvinout v člověka
4 vývoj se nezastavil. Lidé jsou dnes třeba vyšší než dříve.
5 I zvířata mají pocity. Každý tvor je ale unikátní a má vlastnosti, kterými se liší
6 rostliny a zvířata žili v různých podmínkách a tedy se vyvinuly různě.
Více tady http://www.osacr.cz/2013/04/13/16-duvodu-proc-evolucni-teorie-funguje-kreacionismus-je-blbost-a-lidem-obcas-rostou-ocasky/

Napsat komentář

 • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
 • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

« seznam článků  na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2023   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)