Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Modlitby 24/7 v Brně opět aktuální

11.11.2013

Co jsou Modlitby 24/7? Základní info nám podá třeba tato tisková zpráva:

„Již déle než jednu dekádu je v rámci globálního hnutí Modliteb 24-7 veden nepřetržitý řetězec modliteb. Na rozmanitých místech naší planety vznikají modlitební místnosti, počínaje středověkou anglickou katedrálou, přes punkový festival v Německu až po slumy v Dílí. V těchto kreativně připravených místnostech se obyčejní lidé střídají v hodinových až dvouhodinových intervalech v modlitbách a po určitou dobu tak vytvářejí jejich nepřetržitý řetěz...“.

Pokud se chcete s tímto mezidenominačním hnutím seznámit blíže, určitě můžu doporučit sehnat si knihu Krvavý měsíc na obzoru (lze objednat např. v knihkupectví Samuel). Kromě poutavého příběhu, jak vše začalo, tam najdete i svědectví lidí z českých měst.

V týdnu od 17. do 24. listopadu 2013 probíhá modlitební týden i v Brně a co je dobrá zpráva, tak si lze ještě místnost zarezervovat, pár míst je ještě volných. Zkuste se zapsat a přijďte zakusit ve svém životě něco nového. Pojďme se jako Boží lid přimlouvat za Boží jednání v ČR a také tolik potřebnou jednotu v církvi!

Jeden z těch starců na mne promluvil: „Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?“ Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.“ Zj 7,13-17 Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě za nočního času. Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu! Hospodin ti žehnej ze Sijónu; on učinil nebesa i zemi. Žalm 134

 

Aktualizováno (28. 11. 2013): První týden se brzy zaplnil modlitebníky a byla vypsána registrace na druhý týden - ale i tam už je míst pomálu... :-).

 

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první :-)

Napsat komentář

  • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
  • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

« seznam článků  na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2023   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)