Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Video: Bůh dokazatelně existuje

26.4.2013

Včera jsem se zaujetím shlédnul video, které našla na internetu moje manželka. Začali jsme se dívat společně, ale jak se stává poslední dobou pravidlem, dodíval jsem se sám :-). Netušil jsem, jaká je délka videa, a tak jsem skončil někdy o půl třetí ráno. Celé video si můžete přehrát na YouTube nebo v sekci video na tomto webu.

Zaujalo mě, s jakou přesností a otevřeností pan Král mluvil o Bohu a z jeho vyjadřování usuzuji, že byl v kontaktu s Bohem. Jak to vím? Prožil jsem totiž to samé, co on. Neumím o tom tak barvitě a hezky vyprávět, ale podrobnosti jsem před časem sepsal ve svém svědectví: Bůh JE.

Tak jako on jsem byl i já tři dny v kontaktu s Bohem, kdy jsem prostě znal pravdu. Uprostřed víkendu, který mi změnil život, jsem jen s údivem řekl: „Bože, tak ty doopravdy jsi“. Prostě jsem to věděl, bez pochybností. Druhým znakem mého poznání Boha byla láska – láska, kterou lidé neznají a kterou dává jen Bůh, láska k Němu a k ostatním lidem.

Bohužel jsem nebyl tak duchapřítomný jako pan Král, abych se Boha vyptával na různé otázky ohledně existence či smyslu života. Nechal jsem ten čas jen tak plynout a užíval jsem si to. Rovněž jako on věřím, že mi Bůh odpustil moje hříchy a hlavně změnil moje myšlení. Pokud se setkáte s Bohem, nezůstanete stejní.

Během tohoto krásného období jsem doma našel Bibli a začal ji číst – začal jsem číst Janovo evangelium – a já jsem věděl, že v Bibli je pravda o tomto světě. A tím se dostávám k tomu, proč vlastně píšu tento článek. Rozcházím se totiž s panem Králem v jedné dost zásadní věci.

On sám řekl a zmiňuje to ve videu na dvou místech (41:15, 1:11:50), že mu Bůh uložil, aby četl Bibli. Ano, samotný Bůh se přiznává k Bibli jako ke knize, která obsahuje pravdu. Nepředpokládám, že by mu Bůh dal do rukou Bibli za tím účelem, že má studovat lež. Stejně jako v mém případě to byla Bible. S trochou nadsázky si říkávám, že kdyby mi Bůh zjevil, že pravda je v testech do autoškoly, asi bych se musel snažit žít podle těchto testů :-).

Ale zpět k Bibli – pokud bylo panu Královi zjeveno, že v Bibli je pravda, pak ovšem musí vzít Bibli celou jako Boží slovo a výraz Boží vůle. Nelze říci „mně se hodí pro podání mých důkazů kniha Genesis, tak tu budu považovat za pravdivou a zbytek už ne“. V tomto případě by totiž dělal z Boha lháře, a jak se přesvědčili mnozí, Bůh není lhář a není v něm tmy!

Pokud tedy vezmeme celou Bibli jako Boží slovo a přečteme ji alespoň povrchně, nemůžeme nedojít k pravdě, která je zjevená v Novém zákoně – totiž, že Bůh poslal na tuto zemi Ježíše Krista jako jediného prostředníka mezi námi a Bohem. Sám Bůh říká v Božím slově: „Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal.“ (J 5,23) nebo „Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.“ (J 3,35-36)

Sám jsem s tím měl po svém znovuzrození (26. 10. 2011) problém, že jsem „neviděl Ježíše“ a byl jsem z toho rozpačitý. Všichni křesťané se modlili k Ježíši, ale já znal jen Boha. Ten čas trval asi 3 měsíce. V březnu 2012, asi 5 měsíců po svém prvním kontaktu s Bohem, jsem byl podruhé velmi blízko Bohu, opět jsem zažíval ten úžasný prožitek Boží blízkosti. A tam jsem dostal druhý impuls, který mi toto vše potvrdil.

Když jsem šel 17. 3. 2012 z oběda po ulici, najednou jsem otočil hlavu nalevo - jako když chcete mluvit s někým, kdo jde vedle vás - a řekl jsem: „Ježíši!“. V zápětí jsem se otočil za pravým ramenem a řekl jsem: „Duchu svatý!“. Samozřejmě, že nikdo kromě pár lidí přede mnou a za mnou, se kterými jsem šel, tam nebyl, ale tak reálná byla ta přítomnost, že nebylo pochyb, že jdou oba dva se mnou - stejně jako když si vyjdete na procházku se dvěma blízkými kamarády. Od té doby vím, že Ježíš je se mnou a já se k němu můžu i s důvěrou modlit.

No a tím se dostávám k závěru mého článku - ačkoliv na mě pan Král učinil skrze toto video dobrý dojem a raduji se, jak upřímně a s jakou otevřeností o tom, co prožil, vypráví, s úctou k jeho věku, inteligenci a systematičnosti výzkumu – přes to všechno si myslím, že nepoznal ještě úplnou pravdu. Poznal to naprosto zásadní a klíčové, co jemu, stejně jako mně, změnilo život – že Bůh je a v tom s ním naprosto souhlasím. Ale nemůžu mlčet k tomu, že nevěří, že Ježíš je Boží syn, byl na Zemi Bohem poslán, lidmi ukřižován, Bohem vzkříšen a k Bohu vzat. Potom totiž buď nečetl Bibli, která mu byla samotným Bohem ukázána jako pravdivá, nebo záměrně pravdu potlačuje.

Na úplný závěr musím ocitovat dva úryvky z Božího slova – první je ten, který mě při sledování tohoto videa doprovázel:

Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě. Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa; proto z nich mluví svět a svět je slyší. My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu. (1J 4,1-6)

Druhý pak je „klasika“ mezi biblickými verši:

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“. (J 14,6)

Toto vše píšu s vědomím, že na této Zemi poznáváme jen z části. Ta absolutní pravda je u Boha. Byl bych rád, kdybych se u Něj jednou mohl setkat i s panem Králem a mohli bychom si o našich zkušenostech popovídat.

Bůh žehnej a dej se poznávat všem, kteří upřímně hledají pravdu!

 

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první :-)

Napsat komentář

  • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
  • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

« seznam článků  na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2023   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)