Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Dvě vývěsky

25.10.2019

Žily byly v jednom městě dvě vývěsky. Zatímco ta první byla každý den obklopená lidmi s neutuchajícím zájmem, druhá si žila tiše odstrčená bokem a zůstávala bez povšimnutí.

„Se zármutkem oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 20. října 2019 navždy opustila... Modlit se za zesnulou budeme ve středu...“, hrdě hlásala první vývěska.

„Ježíš jí řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“, nesměle se snažila povzbudit druhá vývěska.

Bohužel, lidé z toho města byli tak zvyklí chodit k první vývěsce, že si té druhé, která byla v těsné blízkosti, ani nevšimli. A tak chodívali ze zvyku zjistit, kdo ze známých, příbuzných a přátel je tento týden opustil. Někteří chodili tak dlouho, že už nikdo z okruhu jejich známých nezbyl a s hrůzou zjistili, že řada přišla na ně.

Pojďme si v této souvislosti připomenout jeden příběh z knihy Kazatel:

Také jsem spatřil pod sluncem tuto moudrost a jevila se mi veliká: Bylo malé město a v něm hrstka mužů. Tu přitáhl na ně velký král, obklíčil je a zbudoval proti němu mohutné náspy. Našel se pak v něm nuzný moudrý muž, který by byl to město svou moudrostí zachránil, ale nikdo si na toho nuzného muže ani nevzpomněl. Řekl jsem si: Lepší je moudrost než síla, třebaže moudrostí toho nuzáka pohrdli a jeho slova nebyla slyšena. Slova moudrých v klidu vyslechnutá jsou lepší než křik toho, který panuje nad hlupáky. Moudrost je lepší než válečné zbraně, mnoho dobrého však zničí jediný hříšník. (Kaz 9,13-18)

Podobně je to s těmito vývěskami – reálně v onom městě existují a zatímco jedna hlásá smrt, druhá slibuje život. Jenomže o té druhé málokdo ví a málokdo ji nalézá. A pokud ji nalezne, jen stěží ji přečte.

A co ty, vyvolil sis smrt nebo život? Tak jako každý den můžeš číst vývěsku, kterou chceš – to rozhodnutí je na tobě – můžeš během života směřovat k věčné smrti nebo k věčnému životu. Rozhodnutí ale musíš udělat předtím, než se tvoje jméno objeví na první vývěsce.
A kdy to bude, ví jen Bůh...
Dvě vývěsky
Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. (Mt 7,13-14)

 

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první :-)

Napsat komentář

  • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
  • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

« seznam článků  na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2023   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)