Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Mohamedánství

24.1.2015

Mohamedáni. Vešli jsme tedy do jiného chrámu, který byl kulatý a o nic méně krásný než ten předchozí. Uvnitř neměl žádné ozdoby kromě nějakých písmen na stěnách a koberců na podlaze. Lidé se tu chovali tiše a počínali si nábožně, byli bíle přioděni a velmi milovali čistotu, neboť se vždy umývali a dávali almužny, až jsem k nim začal pro jejich myšlenky chovat náklonnost. „Jaký základ mají pro takové věci?“ ptal jsem se. Všezvěd mi odpověděl: „Oni ho nosí schovaný pod sukní.“ Přistoupím tedy blíže a chci to vidět. Ale oni mi řekli, že se nesluší, aby to viděl někdo jiný než vykladači. Ale protože jsem to chtěl vidět i přesto, předložil jsem povolení od samotného Osudu.

Souhrn Koránu. A tak vytáhli a ukázali mi jakousi desku, na které stál strom, jehož kořeny se vypínaly do vzduchu a ratolesti se zarývaly do země. Okolo něj ryla v zemi spousta krtků a jeden veliký krtek chodil okolo, svolával je a zadával jim práci. Tvrdili mi, že pod zemí, na ratolestech toho stromu roste všelijaké chutné ovoce, které ti tiší a pracovití živočichové dobývají. „A to je souhrn toho náboženství,“ říká mi Všezvěd. Pochopil jsem tedy, že se zakládá na větru doměnek, jeho cíl a ovoce je rýpat se v zemi, utěšovat se neviditelnými rozkošemi, které neexistují, a slepě hledat a nevědět ani co.

Mohamedánství stojí na násilí. Když jsme odtamtud odešli, ptám se svého průvodce: „A jak si mohou být jisti, že právě toto je spolehlivý a pravý základ náboženství?“ „Pojď se podívat,“ řekl mi. Vyšli jsme tedy za kostel na náměstí a tam si ti bílí a umytí lidé vyhrnovali rukávy, jiskřili očima, hryzali si rty, strašlivě řvali, běhali sem a tam a koho potkali, do toho sekali šavlí a máchali se v lidské krvi. Toho jsem se polekal, utekl jsem pryč a tázal jsem se: „Co to ti lidé dělají?“ Odpověděli mi: „Diskutují o náboženství a dokazují, že Korán je ta pravá kniha.“

 

Zdá se Vám tento pohled na islám docela aktuální? Tento úryvek pochází z knihy J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, kterou napsal v roce 1631, tedy před necelými 400 lety. Konkrétně tato část pochází z kapitoly Poutník si prohlíží náboženství.

Komenského kniha právem patří k tomu nejlepšímu, co český národ má a stojí za přečtení. Pravdy v ní obsažené Vás osloví i dnes a díky překladu do dnešního jazyka Vám její čtení nebude činit potíž.

  • knihu Labyrint světa a ráj srdce v jazyce 21. století můžete koupit třeba v tomto e-shopu
  • stránky věnované knize Labyrint světa a ráj srdce, s plnými texty v originálu a v angličtině

 

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první :-)

Napsat komentář

  • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
  • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

« seznam článků  na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2023   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)