Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Proč nemůže být Ježíš Kristus „pěkná pohádka“

31.3.2014

Co je to pohádka? Pohádka je nějaký smyšlený příběh, který vyprávíme nejčastěji dětem před spaním. Většinou v nich vítězí dobro nad zlem, některé vedou i k poučení a často se v nich vyskytují smyšlené postavy a nadpřirozené bytosti.

Jaká je nejznámější česká pohádka? Teď budu jen tipovat z vlastních zkušeností, ale řekl bych, že ta O červené Karkulce – tu znají snad všechny děti, rodiče i prarodiče a je pořád oblíbená :-).

Pojďme si tedy vzít fakta a na pěti bodech porovnat tvrzení, že Ježíš Kristus je jen „pěkná pohádka“, s realitou:

1. Pohádky se nezakládají na skutečnosti

Ježíš Kristus byl skutečně na zemi a proto popis toho, co na zemi dělal (najdeme v Biblických evangeliích) se zakládá na skutečných událostech. Zatímco dříve existovaly snahy toto tvrzení popřít, dnes už se tento fakt nepopírá ani v obecně uznávaných zdrojích (např. Wikipedia, Britannica).

2. Za pohádkové bytosti se neumírá

Za pohádkovou bytost nebo něco smyšleného by těžko byl ochoten někdo položit život. Zatím asi nebyl zaznamenán případ, kdy by někdo byl ochoten zemřít za tvrzení, že Karkulka byla skutečně vytažena z vlkova břicha. Za Ježíše Krista a jeho vyznání zemřela na zemi už nespočetná řádka lidí.

3. S pohádkovými bytostmi se lidé nesetkávají a nemění jim život

Nejsou známy žádné případy, kdy by se člověk setkal s Karkulkou a říkal o tom dalším lidem – oproti tomu máme nespočetná svědectví lidí, kteří se setkali s Ježíšem Kristem (ať už fyzickým nebo vzkříšeným).

Těžko si představíme situaci, kdy by pohádka někomu změnila život. Neznáme svědectví o tom, že by po přečtení Karkulky někdo chtěl Karkulku následovat a jít se nechat sežrat vlkem. Ale máme svědectví lidí, kterým setkání s živým Ježíšem Kristem naprosto obrátilo život – ať už jsou to svědectví z dřívější doby (zaznamenaná v Bibli) nebo svědectví novodobá (zaznamenaná třeba na internetu).

4. K pohádkovým bytostem se nemodlíme

Modlitba slouží jako prostředek komunikace s Bohem a Bůh k nám prostřednictvím modlitby může promlouvat. Nejznámější modlitba k Bohu – Otče náš – je krásným vyznáním i prosbou zároveň. Ježíš řekl, že se máme modlit k Bohu v Jeho jménu a proto se modlíme i k Ježíši. Do analogie s Karkulkou se v tomto bodě raději nebudu pouštět.

5. Kvůli pohádkovým bytostem se lidé nescházejí

Ačkoliv si dovedu představit, že můžeme mít k některým pohádkám nebo pohádkovým bytostem větší či menší sympatie, představa lidí, kteří se scházejí ve jménu Karkulky a kvůli Karkulčině lásce mi poněkud pokulhává.

Oproti tomu reální lidé, kteří se reálně scházejí v Ježíšově jménu, existují - a říká se jim církev.

 

Myslím, že není potřeba dalších příkladů k tomu, abychom si ukázali, jak je takové tvrzení v rozporu s pravdou a skutečností. Ale z těchto srovnání může vyplynout jedna podstatná otázka – kým tedy Ježíš Kristus opravdu je?

Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. Mt 16,13-17

 

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první :-)

Napsat komentář

  • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
  • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

« seznam článků  na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2023   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)