Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Maják

19.5.2018 2 komentáře

Nedávno jsem se v modlitbě obrátil na Boha s prosbou o nějaké další, konkrétnější, nasměrování. Vnímal jsem, že mi přišla stručná odpověď: „Buď jako maják.“ A potom se mi začaly vybavovat jednotlivé aspekty toho, co to znamená. Pár z nich jsem se snažil zachytit a dost možná, že vás napadnou ještě další:

1. Maják svítí

Jestli chceš svítit, musí světlo v tobě být větší než okolní tma. Když někdy poslouchám, jak lidé okolo mě mluví a o čem uvažují, říkám si, že v dnešní době to není až takový problém. Stačí nemluvit sprostě, nekrást, nepomlouvat. Ale nepodlehněme sebeklamu, měřítkem bude Boží slovo a jeho normy, ne chování lidí okolo nás.

Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil do kouta nebo pod nádobu, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli. Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však tvé oko špatné, i tvé tělo je ve tmě. Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou. Má-li celé tvé tělo světlo a žádná jeho část není ve tmě, bude celé tak jasné, jako když tě osvítí světlo svou září. L 11, 33-36

2. Maják ukazuje cestu

Věřím, že jako křesťané máme být ukazateli té správné cesty. Měli bychom tedy sami vědět, kam jdeme. Včera jsem uvažoval nad snad nejznámějšími Ježíšovými slovy: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (J 14,6) a vyznával jsem: „Chci jít po té cestě, znát tu pravdu a žít ten život, v tom mi, Pane prosím, pomoz.“

Přijde mi paradoxní, že tomuto výroku předcházela otázka učedníka, který byl s Ježíšem po 3 roky jeho veřejné služby: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“

3. Maják stojí na svém místě

Pokud tě Bůh někam povolal, stůj na tom místě pevně. V církvích se čas od času povzbuzuje k misii - a nevidím na tom nic špatného. Ale vím, že se tyto výzvy u mě míjejí účinkem a svým způsobem je mi to i někdy nepříjemné. Přemýšlím pak o tom, jestli bych přeci jen neměl být někde úplně jinde, jestli ta pravá služba Bohu není někde v Africe nebo v Asii - a trochu mě to mate. Ale někde uvnitř vím, že jsem na tom místě, kde mě Bůh chce mít a tak to místo neopouštím, dokud nebudu vědět, že to mám změnit.

Na druhou stranu - pokud vnímáš, že tě Bůh volá někam na misii, byla by v tom okamžiku stát jako maják chyba ;-).

4. Maják je vidět

Pokud budeš svítit, ukazovat cestu a stát na svém místě, pak počítej s tím, že tě lidé budou z dálky pozorovat. Možná ti to nepřijdou nikdy říct, možná ano... Jsou to tvoji sousedé, kolegové v práci, kamarádi a kamarádky, rodiče, příbuzní.

5. Maják je spolehlivý

Lodě, které proplouvají okolo majáku, s ním tak nějak počítají. Počítají s tím, že se ve tmě podívají a ten maják bude fungovat. Pokud jeden večer bude fungovat a další dva zase ne, tak na něj spoléhat přestanou. Proto se i ty snaž být ve svém životě spolehlivý.

„Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Mt 5,48

6. Majáku se neděkuje

Kolem majáků proplouvají denně desítky, možná stovky lodí. Ale málokterá z nich připluje k tomu majáku, aby mu šla poděkovat za to, že ukazuje cestu. Tak ani ty nečekej poděkování od lidí. V této souvislosti se mi vybavuje příběh o uzdravení deseti malomocných - můžete si ho najít v L 17,11-19.

 

Je zvláštní, že až potom, co jsem dostal toto zjevení a začal jsem nad ním víc uvažovat, jsem si všimnul, že mám dva majáky už poměrně dlouho přímo „pod nosem“. Jeden na svém pracovním počítači jako pozadí pracovní plochy a druhý od doby mého obrácení na mém pracovním hrnku na kafe :-).

No není Bůh úžasný?

 

Maják #1 Maják #2

 

Komentáře (2)

7.6.2018 23:25   (nejnovější)
#2  TR
#1 Pavla:
Děkuji za krásná přirovnání. V neděli jsem slyšel ještě další pohled - že maják často stojí na pevné skále, má pevné základy. V Bibli se píše o dvou stavitelích - jeden stavěl dům na písku, druhý na skále (Mt 7,24-27)
2.6.2018 10:26   (nejstarší)
#1  Pavla
Maják také odolává bouřím a velkým, vzdouvajícím se vlnám, je to svítící bod v dálce, který dává naději lodím na rozbouřeném moři, že pevnina a záchrana je velice blízko a vzbuzuje radost u lidí na takovéto lodi...

Napsat komentář

  • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
  • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

« seznam článků  na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2022   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)