Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Znesvěcující ohavnost na místě svatém

31.7.2013 1 komentář

Dnešní reakci chci věnovat článku Církev by neměla odsuzovat gaye, a to ani v kněžské funkci, myslí si papež František, který jsem četl na Volny.cz. K článku mě dovedla obrazová upoutávka na webu, když jsem se přihlašoval do svého mailu.

Při čtení článku mi putoval hlavou jediný verš:

Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém... Mt 24,15

Vím, že v Bibli je tento verš zmíněn v jiném kontextu, ale nemůžu si pomoct - vidím znesvěcující ohavnost, jak stojí na místě svatém.

Nevzpomenu si teď na žádný verš z Bible, ve kterém by Bůh chválil lidi za to, že vydávají svá těla homosexuálním vášním. Možná jsem jen špatně četl Bibli a při své nedůslednosti jsem na takový verš ještě nenarazil. Druhé možné vysvětlení je takové, že tam žádný podobný verš nenajdeme.

Pokud nechcete číst celý článek, uvádím z něho pro ilustraci pár citací:

  • Odlišná orientace by také neměla být překážkou ani pro vykonávání kněžské funkce, vymezil se František vůči svému předchůdci Benediktu XVI.
  • Tendence k homosexualitě podle něj není problém, protože gayové zůstávají „našimi bratry“, prohlásil.
  • „Katechismus katolické církve to vystihuje velmi dobře. Říká, že by (homosexuálové) neměli být odsouváni na okraj společnosti, ale měli by se do ní integrovat,“ dodal František. Tím, že se odvolal na katechismus, ale dal najevo, že církev stále považuje za hřích homosexuální styk.

Původně jsem si myslel, že toto téma rozvedu více, ale uvědomuji si, že bych mohl lehce sklouznout k tomu, že budu odsuzovat lidi (což opravdu není můj záměr) a ne hřích, kterým homosexualita před Bohem je. Proto jsem jen vybral části Písma, které s tímto tématem souvisejí a úsudek ponechám na každém. Nikomu nic nenutím, jen ukazuji, co vidím - sami posuďte, zda se papež František chce líbit Bohu a nebo světu.

Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost. Lv 18,22 Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně. Lv 20,13 Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Ř 1,24-27 Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. 1K 6,9-11

Asi bych od zástupce církve čekal na prvním místě výzvu k distancování se od hříchu a činění pokání - vyslovení lítosti nad hříchem a odvrácení se od něj, vedení k Boží milosti a odpuštění. Stejně jako věřím, že mohou od Boha dostat milost vrazi, zloději, opilci, věřím, že stejná milost je připravena i pro homosexuály. A pokud budou obmyti Kristovou krví, budou před Boží tváří čistí. To ale předpokládá, že se svého jednání v budoucnu zřeknou a budou jednat v souladu s Boží vůlí. A možná, že je potom Bůh povede i ke službě v církvi. Obávám se ale, že takto to ve vyjádřeních míněno nebylo.

Pokud někdo s podobným jednáním zápasí (věřím, že i tací se najdou a že nejsou jen ti, kteří se svým špatným jednáním chlubí a berou ho jako pýchu svého života nebo dokonce vzor novodobé morálky), povzbuzuji ho, aby se nebál vše vydat s důvěrou Bohu, protože On má tu moc nás zbavit každého hříchu. On je připraven nám odpustit každý hřích - jen čeká, až Ho o to poprosíme. Modlím se v pokoře za všechny, kteří touží žít čistý život a nevědí, jak na to. Bůh slyší a dává milost!

Na toto téma jsem přidal video s názvem Ježiš Kristus ma spasil po 27 rokoch života v homosexualite.

 

Komentáře (1)

15.1.2014 08:54   (nejnovější)   (nejstarší)
#1  Ivan
Bratře, máte pravdu, neměnil bych ani čárku, jen bych rád dodal, že se modlím i za ty, kteří nerozeznávají ten Vámi zmíněný danielovský kontext a radují se, jak bude Jeruzalém, tak jak je, hlavním městem světa, že v něm bude stát chrám a v něm bude vládnout Ježíš. Modlím se za ty, kteří nevidí ohavnost právě v existenci chrámu se zvířecími obětmi. Zdá se mi, že tenhle dnes rozšířený blud ohrožuje církev Kristovu více než názory papeže.

Napsat komentář

  • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
  • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

« seznam článků  na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2023   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)